Suhteellisen kosteuden laskin

Laske suhteellinen kosteus annetusta ilman lämpötilasta ja kastepisteestä.

Tulos:
%

Esimerkkejä

Lämpötila Kastepiste Suhteellinen kosteus
12 °C 5 °C 62,25 %
20 °C 60 °F 75,59 %
300 °K 50 °F 34,75 %

Katso myös: