Kastepisteen laskin

Laske korkein lämpötila, jossa vesihöyry tiivistyy.

%
Tulos:

Laskentakaava

x = ln(Suhteellinen kosteus [%] / 100) + 17.625 * Lämpötila [°C] / (243.04 + Lämpötila [°C])
Kastepiste = (243.04 * x) / (17.625 - x)

Esimerkkejä

Lämpötila Suhteellinen kosteus Kastepiste
20 °C 65 % 13.22 °C
25 °C 50 % 56.94 °F
90 °F 60 % 296.62 °K

Katso myös: