Massalaskin

Laske massa tiheydestä ja tilavuudesta annetuissa yksiköissä.

Tulos:

Laskentakaava

Laskeaksesi massan, kerrotaan tiheys tilavuudella.

Massa = Tiheys × Äänenvoimakkuus
m = ρ × V

Esimerkkejä

Tiheys (ρ) Äänenvoimakkuus (V) Massa (m)
12 kg/m³ 5 m³ 60 kg
12 kg/m³ 5 ft³ 1.7 kg
8 oz/in³ 20 in³ 160 oz
8 oz/in³ 20 yd³ 7464960 oz

Katso myös: