Kolesterolisuhteen laskin

Laske syöttämiesi tietojen perusteella LDL-HDL-suhde, HDL-LDL-suhde, kokonaiskolesteroli-HDL-suhde ja triglyseridi-HDL-suhde.

Laske tulos syöttämällä tiedot laskimeen.
Tulos:
Yksittäisten kolesterolisuhteiden luokitukset voivat vaihdella muun muassa sukupuolen, iän ja alueellisten standardien mukaan. Tulosten tulkitsemiseen kannattaa pyytää apua asiantuntijalta.

Laskentakaava

LDL-kolesterolin suhde HDL-kolesteroliin = LDL kolesteroli [mg/dL] / HDL kolesteroli [mg/dL]

HDL-LDL-kolesterolin suhde = HDL kolesteroli [mg/dL] / LDL kolesteroli [mg/dL]

Kokonaiskolesterolin suhde HDL:ään = Kokonaiskolesteroli [mg/dL] / HDL kolesteroli [mg/dL]

Triglyseridien suhde HDL-kolesteroliin = Triglyseridit [mg/dL] / HDL kolesteroli [mg/dL]


Katso myös: