GFR-laskin

Laske arvioitu GFR iän, sukupuolen, rodun ja plasman kreatiniinitason perusteella.

mg/dL
Tulos:
mL/min/1.73 m²

Laskentakaava

Laskin laskee arvioidun GFR-arvon seuraavan kaavan avulla:

Arvioitu GFR [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Plasman kreatiniinipitoisuus)-1.154 * (Ikä)-0.203 * R * G

  • R = 1.212 mustille tai 1 kaikille muille roduille
  • G = 0,742 naisille tai 1 miehille

Katso myös: