Akun latausajan laskin

Laske, kuinka kauan tietyn kapasiteetin akun lataaminen kestää latausnopeusvirran ja lataustehokkuuden menetyksen mukaan.

(Charge Rate Current)
Tulos:

Laskentakaava

Arvioitu akun latausaika [h] = Akun kapasiteetti [Ah] / Latausnopeus Nykyinen [A]

Lataustehokkuuden heikkenemisen huomioon ottamiseksi laskelmissa laskettua tulosta tulisi korottaa tietyllä prosentilla.


Katso myös: