ROT18 - kooderi/dekooderi verkossa

Muunna teksti numeroilla ROT18-salaukseksi tai muunna ROT18-salakirjoitus tekstiksi.

Teksti:
ROT18:
Jos haluat muuntaa tekstin ROT18-salaukseksi, kirjoita se tekstikenttään. Jos haluat purkaa ROT18-salauksella koodatun merkkijonon salauksen, kirjoita se ROT18-kenttään.
ROT18-salaus on yhdistelmä ROT5- ja ROT13-salauksia. ROT18:ssa, kuten ROT5-salauksessa, numeroita siirretään 5 paikkaa oikealle ja, kuten ROT13-salauksessa, myös aakkosten kirjaimet vaihdetaan 13 paikan erotetuiksi.

Esimerkkejä

Teksti ROT18
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
100 655
XYZ 456 KLM 901

Katso myös: